Koncertní plakáty pro Alice Springs, Lenku Filipovou, Radima Hladíka, Michala Prokopa

480 × 690 mm / 18.89 × 27.16 in

grafický návrh, sazba / design, DTP

2007