CD k otevření Muzea loutek se sbírek Milana Knížáka.

grafický návrh, sazba / design, DTP

2012