Tiskové materiály pro  Muzeum loutek se sbírek Milana Knížáka.
Plakát, pozvánka, bilboard, vstupenky…

grafický návrh, sazba / design, DTP

2012