Plakát.
Kresba: Olga Ciastoňová

680 × 480 mm /  26.77 × 18.89 in

layout, sazba, produkce / layout, DTP, production

2013