Hotelový informační čtvrtletník.

297 × 420 mm / 11.69 × 16.54 in
4 strany / 4 pp

grafický návrh, sazba / design, DTP

2013